Sälj dina lägenheter med hjälp av bostadsväljare

Att sälja bostäder inte alltid det enklaste. Det kan också vara ännu svårare om till exempel lägenheterna inte ännu existerar. För hur ska dina köpare kunna se den potential som du ser? Därför finns numera hjälp i form av bostadsväljare. Det är ett enkelt verktyg som är så mycket mer än de vanliga kartorna eller informationsfoldrarna.

Så kan du få nytta av bostadsväljare

Att använda sig en av en bostadsväljare har sina fördelar. Främst handlar det om att ge kunden tydlig och effektiv information för att underlätta ett eventuellt köp av lägenhet. Bostadsväljaren är en funktionell och smidig funktion som kan möjliggöra en smidigare affär vid nyproduktioner.

 • Bra och tydlig överblick. Detta innebär att kunden först kan få en bra överblick över hela fastigheten. Man kan också välja till så att kunden kan få relevant information om närområdet för att få en förståelse över området och själv bedöma huruvida det är attraktivt eller inte.
 • Interaktivt verktyg. Kunden behöver endast ha tillgång till en dator, smartphone eller surfplatta för att kunna dyka ner på en mer detaljerad nivå efter att ha först fått det större perspektivet. Detta innebär att de fysiskt inte behöver ta sig någonstans. Det kan också handla om en fastighet som ännu inte har byggts.
 • Tydlig information om pris, tillgänglighet, yta osv. Genom att kunden kan gå ner på detaljnivå kan denne på ett enkelt och smidigt sätt få den information som behövs för ett köp. Det kan handla om till exempel hur många rum det är i lägenheten, hur stor yta den är på, om den är ledig eller såld samt det aktuella priset.
 • Möjlighet till att se bilder av interiör och exteriör samt rundvandring. Som om ovanstående inte var nog kan kunden även få tillgång till bilder av interiören och exteriören för att själv kunna se hur lägenheten kan se ut. Dessutom kan en rundvandring i 360 grader erbjudas.
 • Kan hantera många olika projekt samtidigt. Om du har flera fastigheter med många lägenheter är detta inga problem. En bostadsväljare kan hantera tusentals olika lägenheter samtidigt utan några som helst bekymmer.

Gåvokort är den perfekta gåvan

Att belöna dina anställda är ett enkelt sätt att hålla dem nöjda. Nöjda medarbetare jobbar inte bara bättre utan tenderar dessutom att stanna kvar i organisationen under en längre tid. Vi människor älskar nämligen att uppskattas för det arbete som vi gör. Vi blir mer motiverade, produktiva och lojalt inställda gentemot företaget ifråga. Därför är gåvokort på många sätt den perfekta gåvan till dina anställda!

Faktum är att akademiska studier som har gjorts på området bekräftar detta påstående. Studierna visar nämligen att gåvokort och andra belöningar av detta slag är minst lika effektiva som kontanta belöningar, om inte mer. Presentkort och liknande belöningar har bland annat visa sig ge liknande ökningar vad gäller produktivitet och nöjdhet bland personalstyrkan.

Fortsätt att läsa så ska vi belysa fördelarna med att ge de anställda gåvokort!

Fördelarna med att ge anställda gåvokort

Det finns många fördelar med att ge företagets medarbetare presentkort för att uppmärksamma deras arbetsinsatser:

 • Möjligheten att välja. Du kanske delar ut gåvokort till alla anställda som en slags julgåva? Eller så kanske du delar ut dem för att belöna någon som har utmärkt sig på sistone? Oavsett vilket är detta den perfekta gåvan då den ger mottagaren möjligheten att välja sin belöning. Dessa presentkort kan nämligen ofta lösas in och ge mottagaren av kortet stor valfrihet bland produkter inom en kategori.
 • Kostnadseffektivt och flexibelt. Ett gåvokort är enkelt men ack så effektivt. Det är också ett såväl flexibelt som kostnadseffektivt sätt att belöna eller uppmärksamma medarbetare. Detta gör dessa kort till riktigt bra gåvor som är svåra att överträffa. Framför allt slipper du som chef fatta beslut kring exakt vilka produkter de olika medarbetarna ska erhålla. Köp istället presentkort som dina anställda själva får lösa in och låt dem välja sina gåvor bland ett förutbestämd utbud!
 • Mer accepterat än kontanta belöningar. Vissa företag använder kontanter som ett sätt att hålla motivationen bland de anställda uppe. Detta är dock en farlig väg att vandra – kontanter är också mindre accepterade som belöning än vad presentkort är. Dessutom riskerar de att skapa en känsla av missnöje och rentav osämja sinsemellan bland medarbetarna i teamet. Så välj bort kontanterna och satsa istället på en mer socialt accepterad gåva!

Så kan du bli mer uppskattad som arbetsterapeut

En arbetsterapeut har till uppgift att träna en person ska kunna rehabiliteras och komma tillbaka till sitt arbete efter en skada eller sjukdom. Det är också viktigt att patienten ska få ett så fungerande liv som möjligt. Till exempel ska personen ifråga kunna gå på toaletten och duscha etc. Utöver att träna patienten kan arbetsterapeuten även vara behjälplig när det kommer till hjälpmedel som kan underlätta rehabiliteringen. Det handlar om i form av utprovning, justering och förskrivning av både fysiska och kognitiva hjälpmedel. Förutom att arbeta med individer kan också arbetet ske på grupp- och samhällsnivå.

Detta känner du förstås redan till om du arbetar som arbetsterapeut idag. Men vad du kanske inte vet är att du kan bli mer uppskattad i din yrkesroll genom att välja rätt arbetsgivare.

Fördelar med att arbeta som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag

När du tar anställning hos ett bemanningsföretag kan du som är arbetsterapeut ofta få lite bättre villkor än arbetsterapeuter som är anställda inom till exempel de olika regionerna. Att trivas på och med sitt arbete är viktigt. Exakt vilka villkor och faktorer som påverkar din arbetsmiljö är upp till dig. Men oavsett vad så kommer bemanningsföretaget sannolikt anstränga sig för att hålla dig på gott humör för att på så sätt kunna behålla dig en längre tid.

Till exempel kan du räkna med att kunna gynnas på följande vis:

 1. mer frihet och ökad flexibilitet
 2. rätt kompensation för det arbete som du utför
 3. ett smidigt samarbete med bemanningsföretaget
 4. arbetsuppgifter som är utvecklande

Framför allt kan du räkna med att bli omhändertagen av bemanningsföretaget. Dessa bolag är nämligen arbetsgivare som vanligtvis värnar sina anställda och värdesätter dig som är arbetsterapeut. Ditt arbete som du utför är värdefullt och därför är det också en självklarhet att du får den ersättning och de villkor som du förtjänar.

Något som många uppskattar är flexibiliteten när det kommer till ersättning. Du kan ofta själv välja huruvida du vill vara anställd av bemanningsföretaget eller om du hellre fakturerar genom ditt egna bolag. Så du behöver absolut inte känna att anställningsformen ska komma emellan!

Mediaträning – Hur och Varför?

Vad är mediaträning och vilka gynnas av att genomföra denna träning? Vilka moment kan en sådan träning innebära?

Vad? – Vad är mediaträning?

Mediaträning innebär att en person lär sig strategier kring hur bemötande kan ske mot media. Det passar därmed för personer som ofta, i sin tjänst, möter media. Många tänker på främst på politiker men det kan lika gärna vara experter inom vissa områden eller lokala tjänstemän. Målet med dessa utbildningar är att personen ska känna sig trygg i bemötande med media och kunna förmedla det budskap som önskas.

Hur? Hur sker träningen?

Som med alla utbildningar kan mediaträning ske i olika stor omfattning. Exempelvis:

 • Föreläsning
  Att gå på en föreläsning kan vara lärorikt och framförallt som en ”ögonöppnare”. Föreläsningen kan exempelvis kompletteras med videoklipp på kända person som mött media på bra, eller sämre, sätt. Detta gör det mycket tydligt hur viktigt det är med förberedelse och tydligt mål med mötet. Däremot är det inte säkert att kunskapen verkligen går att ta till sig. Det krävs ofta praktisk tillämpning av kunskap för att den ska bli en självklar del i arbetslivet.
 • Träna – teori och praktik
  De som vill få en fördjupad kunskap inom detta område kan välja kurser på ett en dag eller ett par dagar. I detta fall har kursledarna längre tid på sig att ge fördjupad kunskap inom området samtidigt som deltagarna kan genomföra praktiska övningar. Genom att dessa kan filmas kan sedan dessa tillfällen spelas upp så att all kan se och ge feedback.

Varför? – Varför behövs det?

De som blivit intervjuad av media någon gång vet att det kan upplevas som en spänd situation. Detta oavsett om reportern bara vill göra en lättsam intervju eller om det handlar om grävande journalistik och kritik mot något i samhället.

Mediaträning innebär att personen får förståelse för hur journalistik kan utföras och rollerna i en intervjusituation. Grunden är att kunna vara trygg och säker i intervjun och även vara förberedd på vilken budskap som önskas förmedlas. Det handlar inte alltid om att ha svar på alla frågor – utan hur detta förmedlas via media. Genom att träna upp förmågan att vara konkret kring viss information och vara tydlig kan även ”rätt budskap” förmedlas. Detta oavsett mediaformat.

Så väljer du rätt sandlådesand

En egen sandlåda ger ditt barn utmärkta möjligheter att på ett säkert sätt leka samt utveckla sin finmotorik och kreativitet. För att den ska vara användbar behöver du dock fylla den med sandlådesand. Detta är helt nödvändigt för att barnet ska kunna använda sandlådan. Men kan man använda vilken sand som helst och vad bör man tänka på, undrar du säkert?

Allra helst bör du använda en särskild sorts sand för att garantera ditt barns säkerhet. En bra sandlådesand är fri från potentiellt farliga ämnen såsom kiseldamm. Därför bör du inte fylla sandlådan med vilken sorts sand som helst. Till exempel är de sorters sand som ofta används inom byggindustrin generellt sett mindre rena och processade. Det innebär även att den är grövre och därmed kan vara skadliga för barn att leka i.

Tänk på detta när du väljer sandlådesand

Innan du börjar fylla sandlådan med sand är det viktigt att du väljer sand av rätt sort. Genom att förstå skillnaden mellan olika sorter har du större möjligheter att välja en säker och bra produkter.

Dessa är några av de saker som du bör ha i åtanke när du ska köpa sandlådesand:

Sandlådesand – Sort och textur

Det finns flera olika sandkvaliteter att välja mellan hos återförsäljare. Några exempel på dessa är natursand, processad sand och kinetisk sand.

 • Natursand har skapats av naturen och är ofta grövre men samtidigt enklare att borsta av sig.
 • Processad sand har processats av maskiner och används bland annat vid vägbyggen och andra byggprojekt. Den gör sig även utmärkt som sandlådesand.
 • Kinetisk sand har processats för att bland annat avlägsna föroreningar. Denna sorts sand lämpar sig bättre än de övriga för inomhuslek.

Sandlådesand – Färg

Färgen på sanden är en faktor som föräldrar ofta glömmer att ta hänsyn till. Detta då man ofta föreställer sig att sand har en typisk beigeaktig ton. I vissa fall kan dock sandlådesand ha andra färger såsom röd, gul, blå, grön m.fl. I de allra flesta fall är den dock just beige till färgen.

Tänk också på att byta ut sanden med ungefär ett eller två års mellanrum beroende på hur ofta sandlådan används!

Så hittar du produkter för mopedtrim och mopeddelar

Oavsett om du vill trimma din moped, renoverar en moped eller får något problem med den så kan du enkelt hitta och köpa det på nätet. Om du inte vet riktigt vad du söker inom mopedtrim och mopeddelar kan du givetvis kontakta företaget för rådgivning kring vad du behöver och hur du ska gå tillväga. Det kan också vara så att du är ute efter en specifik reservdel eller tillbehör som du inte hittar men som företaget kan hjälpa till med att finna.

Innan du ska köpa någon produkt inom mopedtrim eller mopeddelar bär du tänka på vissa saker. Du bör leta efter ett företag som kan erbjuda dig bra priser på de produkter som du letar efter och god kvalitet på produkterna. En del företag har ofta kampanjer eller ännu bättre priser på vissa utvalda saker. Detta gör att du kan spara in lite extra pengar vilket givetvis aldrig är fel.

Vad erbjuds inom mopedtrim och mopeddelar?

Du hittar det mesta inom mopedtrim och mopeddelar såsom:

 • Kompletta trimkit till bland annat mopedmärken såsom Tomos, Honda MT/MB, Puch Monza och Puch Dakota samt Zundapp.
 • Hjälmar, glasögon och kläder. Varför inte komplettera din mopedåkning med en häftig hjälp i retromodell eller en cool tröja med Zundapp-loggan?
 • Reservdelar. Här finner det mesta inom reservdelar till de flesta mopedmärken. Det läggs också till reservdelar allteftersom i webbutiken vilket gör att sortimentet utökas regelbundet. Därför bör du ha för vana att kolla runt även om du inte hittat produkten för ett tag sedan eftersom du kan hitta det nu.
 • Olika sorters tillbehör för din specifika moped.

Detta gäller oavsett vilket märke du har på din moped. Du kan hitta produkter för mopedtrim och mopeddelar till fabrikat som till exempel Puch, Yamaha, Honda, Sachs och Piaggio Ciao. Du kanske har en flakmoped som du håller på att renovera så att den kan återfå sina forna glansdagar och du kan nyttja den på bästa sätt. Eller så har du en klassisk moped från Puch och behöver byta ut någon del. Du finner också universalverktyg till din moped.

Utbudet från Woodsteel säkerhetsdörrar

Utbudet från Woodsteel säkerhetsdörrar är stort. Här finns flera olika modeller, säkerhetsnivåer och prisklasser. Framförallt bör dörrmodell väljas efter behov av säkerhet och var den förväntas användas.

Lägenhetsdörrar i flerfamiljshus

Många större fastighetsägare väljer att byta till säkerhetsdörrar när det är tid att uppgradera dörrarna i fastigheten. Det ger en större trygghet för de boende utifrån minskad inbrottsrisk, minskad brandspridning samt även ofta en lägre försäkringspremie.

Dessa dörrar går ut mot en trappuppgång och behöver inte stå emot fukt och blåst på samma sätt som en ytterdörr.

Säkra ytterdörrar och portar

Oavsett om det är altandörren, entrédörren eller annan dörr behöver säkerheten vara god. Det som framförallt karaktäriserar dessa är att de står emot väder och vind. På flerfamiljshus används ofta större entréportar – men funktionen är ändå densamma.

Välja säkerhetsklass

Med säkerhetsklass menas hur hög säkerhet som dörren har mot exempelvis angrepp, brand, gas och ljud. Det finns därmed olika kriterier som behöver vara uppfyllda för att dörren ska få klassas på en viss nivå. Woodsteel säkerhetsdörrar byggs enligt:

 • Inbrottsstandard SS-EN 1627
 • Brandklassning E12 30
 • Ljudreduktion 44dB

Det finns märken som erbjuder lägre säkerhetsklass. Detta företag har däremot valt att aldrig gå under säkerhetsklass 4.

Säkerhetsdörrar anpassade i utseende

Ska säkerhetsdörrar monteras i en äldre fastighet är det extra viktigt att de ”smälter in” utifrån dess estetik. Är det exempelvis en sekelskiftesvilla behöver dörrarna även se ut att vara från sekelskiftet. Det krävs alltså en betydligt mer anpassning än vid nybyggnation. Detta är fullt möjligt då Woodsteel säkerhetsdörrar har en grundstomme och ett ytterlager utanpå som skapar önskvärt utseende. Utifrån utseende behöver kunden ta ställning till ett par punkter:

 • Träslag – eller annat material
 • Färg
 • Mönster, speglar, brevinkast

Digitala lås till Woodsteel säkerhetsdörrar

Ett tillval till Woodsteel säkerhetsdörrar är digitala och smarta lås. Här finns två kategorier av lösningar. Antingen är låset inbyggt i själva dörren – eller fristående digitalt lås på befintlig dörr. Det första alternativet har sin fördel att montage och funktion kan anpassas väldigt mycket. Med systemet WS Mode kan låset sedan hanteras direkt via en app. Det går att låsa och låsa upp samt se tidsangivelser. En annan funktion är möjligheten att skapa så kallade digitala nycklar. Nycklar som därmed kan ges ut till blomvattnaren under semestern och som blixtsnabbt kan spärras via appen om så behövs.

Catering i Stockholm för alla tillfällen

Catering kan erbjudas för både små och större sällskap och vid olika tillfällen i livet. Det som sammankopplar de olika tillfällena som du kan anlita catering i Stockholm för är att du vill njuta av livet och god mat. Genom att välja catering slipper du själv stå och laga maten och kan istället njuta av en fin tid med familj och vänner. Du slipper lägga ner tid på all planering, iordningställande och allt däremellan utan kan lägga ditt fokus på att ha roligt istället.

Välj den mat som du tycker passar bäst

Det finns mycket olika slags mat att välja mellan genom catering i Stockholm. Framförallt är olika slags bufféer ofta ett populärt val. Det kan till exempel handla om en buffé med fantastiska italienska smaker eller varför inte en svensk sådan med riktiga klassiker! Vissa cateringfirmor erbjuder såväl varm som kall mat. En del kan också erbjuda olika slags tårtor och desserter.

Det är givetvis upp till dig om vad du anser passar bäst till din specifika tillställning. Om du har några funderingar så kontaktar du bara cateringfirman för att se vad ni kan komma överens om. Du kanske vill ha en skräddarsydd meny till ett bröllop, en större smörgåstårta till studentfirandet eller en varm 3-rätters meny till en födelsedagsmiddag. Det brukar inte heller var några som helst problem att anpassa olika menyer, bufféer eller annan mat till olika allergier eller enligt andra önskemål såsom vegetariskt eller veganskt.

Tillfällen som catering i Stockholm passar utmärkt till

Det finns många tillfällen där catering i Stockholm passar utmärkt. Egentligen är det endast din fantasi som sätter stopp över vilka tillfällen du har stor användning för catering. Men det kan ibland vara skönt att slippa fundera över det så nedan har vi tagit fram några förslag på tillfällen där catering är perfekt. Dessa kan exempelvis vara:

 • Studentmottagning eller annan examen
 • Konfirmation
 • Bröllop
 • Födelsedagsfest
 • Evenemang och mingel
 • Jubileum
 • Företagsevenemang, firmafester, afterworks och kickoffer

Som du märker passar catering utmärkt till många olika tillfällen i livet. Det passar kanske särskilt bra vid tillfällen där du vill sitta i lugn och ro och fira dig själv eller någon annan.

En onlineutbildning har många fördelar

I pandemins kölvatten diskuteras det flitigt vad som ska vara “det nya normala”. Helt klart är att digitaliseringen har påskyndats ordentligt under de senaste åren. Runt om i världen har onlineutbildning blivit ett allt mer förekommande fenomen. Och det finns goda skäl att tro att onlinebaserade utbildningar är en viktig del i det nya normala. Det digitala lärandet har fått en rejäl skjuts framåt och efterfrågan på utbildningar som hålls online har ökat lavinartat.

Som med alla andra inlärningsmetoder finns det såklart både fördelar och nackdelar med utbildningar som sker online. Men fördelarna med att gå en onlineutbildning väger för de allra flesta klart tyngre än nackdelarna. Därför kommer vi här att fokusera på de positiva aspekterna och lyfta fram dessa i rampljuset.

Fördelarna med att gå en onlineutbildning

Till de främsta fördelarna med en onlineutbildning jämfört med en traditionell utbildning hör bland annat:

 • Effektiviteten
  En utbildning som sker online ger lärarna ett effektivt sätt att tillhandahålla lektioner för dig som student. Flertalet verktyg kan enkelt användas såsom videoklipp, PDF:er och andra sorters media. När utbildningen sker frikopplat från traditionella läroböcker och katederundervisning kan lärandet ske på ett mer effektivt sätt.
 • Tillgängligheten
  En annan fördel med en onlineutbildning är att denna undervisningsform gör det möjligt för studenter att delta på distans. Vad detta betyder för dig som student är att du inte behöver finnas på plats för att undervisningen ska kunna ske. Dessutom kan utbildaren med enkla medel nå ut till en större målgrupp.
 • Flexibiliteten
  Onlinebaserade utbildningar sker ofta med hjälp av förinspelade lektioner och föreläsningar. Du kan därmed studera närhelst det passar ditt personliga livspussel bäst. Till exempel kan du välja att ta del av utbildningsmaterialet när som helst på dygnet. Det är dessutom möjligt att studera på helger såväl som på helgdagar. Du kan även välja att gå just de utbildningar som du själv finner intressanta.
 • Prisvärdheten
  Ytterligare en fördel med en onlineutbildning jämfört med en traditionell utbildning är prisvärdheten. Till exempel behöver du inte ordna med ett boende på utbildningsorten samt köpa dyra läroböcker och liknande. Istället får du allt du behöver i ett prisvärt paket.

Tips för att lyckas med gemensam vårdnad

Efter en skilsmässa eller separation är det inte ovanligt att det finns stormiga känslor, delade meningar och spridda åsikter mellan föräldrar som har barn tillsammans – speciellt inte när det gäller saker som rör just barnen. Gemensam vårdnad är dock alltid utgångspunkten för separerade föräldrar och det är viktigt att försöka komma överens, för barnens bästa. Här får du några tips för att lyckas.

Gemensam vårdnad gäller för dom flesta

Även om det känns tungt och tufft att barnen ska bo växelvis hos den andra föräldern vid gemensam vårdad, och att ansvaret delas trots att man är separerade så är det så det blir i dom allra flesta fall. För att få ensam vårdnad krävs särskilda skäl och det räcker inte med att man inte vill vara ifrån sina barn varannan vecka – eller hur nu överenskommelsen ser ut.

Ett tips kring gemensam vårdnad är att tänka på detta – att det är samma för alla, eller åtminstone för dom flesta. Kanske känner du fler som har separerat och som har gemensamma barn som du kan få stöd av? Om inte annat kan du leta efter nya vänner och bekantskaper med liknande erfarenheter för ibland räcker det långt att få prata av sig med någon som befinner sig i en liknande situation.

Viktigt med kommunikation

För att få gemensam vårdnad att fungera är et viktigt att kunna kommunicera med den andra parten, även om den ena känner sig sårad, sviken eller arg. Det är viktigt att försöka lägga dessa känslor åt sidan, inte minst för barnens skull.  Det allra bästa är att sätta sig ned tillsammans för att göra en plan kring hur den gemensamma vårdnaden ska arrangeras. Ett tips är att göra en plan för en kortare period för att sedan utvärdera och se om det fungerar.

Vill man undvika personlig kontakt går det också att skriva vid till exempel mail eller sms, så finns även överenskommelsen i skrift, vilket kan vara en fördel om det blir tjafs och bråk.

Enligt svensk lag utgår man i dom flesta fall från att gemensam vårdnad är det bästa för barnen. En separation är en till omställning för hela familjen men med tipsen i denna text kan det åtminstone underlätta lite:

 • Prata med någon – familjemedlem, vän eller sök professionell hjälp
 • Var noggrann med kommunikationen
 • Gör det så bra som möjligt – för barnens skull