Kategoriarkiv: Hälsa

Fördelarna med att arbeta som hyrsjuksköterska via ett företag

Arbetet som sjuksköterska kan vara både utmanande och givande. Historiskt sett har den traditionella anställningsformen dominerat vårdsektorn. Men allt fler sjuksköterskor väljer nu att arbeta som hyrsjuksköterska via ett företag i bemanningsbranschen. Denna anställningsform har många fördelar som du bör känna till när du fattar ett beslut om din karriär. Läs vidare för att få reda på vilka några av de främsta fördelarna är!

4 fördelar med att arbeta som hyrsjuksköterska via ett företag

De främsta fördelarna med att arbeta som hyrsjuksköterska via ett företag är:

  • Flexibiliteten. Detta är en av de allra största fördelarna med att vara hyrsjuksköterska. Du har ofta möjlighet att välja var och när du vill arbeta. Detta är därför en bra lösning för dem som har andra åtaganden eller intressen utanför jobbet.
  • Högre lön. Generellt sett kan lönen vara något högre för hyrsjuksköterskor jämfört med fasta anställda. Den högre lönen kompenserar då för bristen på vissa andra förmåner, såsom pension och semesterdagar. Du bör dock vara medveten om att vissa aktörer i bemanningsbranschen är mer frikostiga när det kommer till förmåner.
  • Varierad arbetsmiljö. Gillar du variation och lockas av möjligheten att ständigt lära dig nya saker? Då kan du uppskatta att arbeta som hyrsjuksköterska via ett företag i bemanningsbranschen. Du får nämligen chansen att arbeta för olika typer av vårdgivare och med olika patientgrupper.
  • Nätverket. Genom att arbeta på olika platser får du möjlighet att bygga upp ett brett yrkesnätverk. Att göra detta kan vara fördelaktigt för din framtida karriär.

Slutsats

Arbetet som inhyrd sjuksköterska via ett bemanningsföretag erbjuder såväl möjligheter som utmaningar. Några av de utmaningar och farhågor som ofta lyfts är risken för osäkerhet, avsaknad av förmåner, risk för utbrändhet och mindre samhörighet i arbetsgruppen. Många av dessa farhågor kan man dock jobbar sig runt.

Detta sätt att arbeta passar dock vanligtvis de som söker flexibilitet och variation. Men det kan vara ett mindre lämpligt upplägg för de som prioriterar ekonomisk och social stabilitet. Därför är det viktigt att noga överväga såväl de positiva som de potentiellt negativa aspekterna av lösningen innan du tar steget in i världen av konsultarbete.

Stockholm har många ställen för vaccination

Det är viktigt att vaccinera ditt barn av många olika anledningar, den viktigaste är kanske att ditt barn inte ska bli allvarligt sjuk, men genom att se till att ditt barn följer det svenska barnvaccinationsprogrammet så stoppas spridningen av allvarliga sjukdomar.

I Stockholm finns mängder av mottagningar där du kan få hjälp med ditt vaccinationsskydd. Vaccination är ett stort område och kunskapen är generellt hög i Sverige. De flesta vet att det är bra att vaccinera sig så att inte sjukdomar sprids i Sverige. Alla som vistas i Sverige erbjuds de vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Det är vaccinationer som skyddar mot mycket allvarliga sjukdomar som polio, difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund och infektioner som orsakas av Haemophilus influenzae typ b, eller sjukdomar som orsakas av pneumokocker. Totalt är det nio sjukdomar som ditt barn skyddas mot om det ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Flickor får även vaccin mot HVP, humant papillomvirus. Du som vill ha mer information om vaccination kan till exempel hitta det hos Folkhälsomyndigheten. I Stockholm finns många mottagningar där du kan söka råd och stöd om du har frågor om vaccination av ditt barn.

Alla erbjuds vaccination

Alla barn upp till 18 års ålder som inte har fått alla de vaccinationer som man ska erbjudas enligt Folkhälsomyndigheten ska erbjudas kompletterande vaccination. Man har alltså rätt till vaccination mot de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet. Även personers som är asylsökande eller vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till vaccination. Om du besöker en mottagning som erbjuder vaccination i Stockholm så kan de hjälpa dig med eventuella frågor. Om ditt barn har feber eller en infektion så kan det vara en bra idé att skjuta upp vaccineringen. En vaccination innehåller nämligen döda eller försvagade virus som ska stimulera immunförsvaret så att ditt barn ska bilda ett skydd mot sjukdomen. På det sättet blir ditt barn immun mot sjukdomen. Om du är osäker angående om ditt barn är sjuk eller inte kan du rådfråga en läkare eller sjuksköterska på en klinik för vaccination i Stockholm. Generellt är det ok att vaccinera sig om man har en magsjuka eller luftrörsinfektion.