Kategoriarkiv: Näringsliv

Kontantfinans använder Bisnode istället för UC

När du vill ta ett lån är kreditupplysningen en av de viktigaste faktorerna att beakta. I Sverige är UC (Upplysningscentralen) en av de mest kända leverantörerna av kreditupplysningar, men det finns även alternativ som exempelvis Bisnode. Kontantfinans är en långivare som erbjuder flexibla kontokrediter och använder just Bisnode istället för UC när de inhämtar kreditupplysningar.

Så vad innebär detta för dig som låntagare? Fortsätt att läsa så reder vi ut skillnaderna mellan dessa båda leverantörer av kreditupplysningar och förklarar varför långivaren har valt den ena framför den andra!

Vad är UC och Bisnode?

Först och främst bör vi reda ut vilka dessa kreditupplysningsföretag är:

 • UC är en av Sveriges ledande leverantörer av kreditupplysningar och används ofta av banker och större finansinstitut. En förfrågan hos UC registreras i deras databas och påverkar din kreditvärdighet. Om du har många förfrågningar hos dem kan det bli svårare för dig att beviljas ett lån.
 • Bisnode är en annan stor leverantör av kreditupplysningar i vårt land. Till skillnad från hos UC registreras inte Bisnodes förfrågningar på samma sätt. Detta innebär att de inte påverkar din kreditvärdighet på samma sätt som en förfrågan hos UC.

Därför använder Kontantfinans sig av Bisnode

Så varför använder sig Kontantfinans av Bisnode, kanske du undrar? Det finns flera möjliga förklaringar till detta:

 • Mindre inverkan på din kreditvärdighet. En av de främsta fördelarna med att använda detta kreditupplysningsföretag är att deras förfrågningar inte påverkar din kreditvärdighet i samma utsträckning. Detta kan vara en fördel för dig som redan har flera förfrågningar registrerade på dig i UC:s databas.
 • Snabbare process. Det går ofta fortare att inhämta en upplysning via Bisnode. Denna snabbhet passar väl in i långivarens modell med snabba utbetalningar av krediter.
 • Flexibilitet. Bisnode tillåter långivare att vara mer flexibla i sin kreditbedömning. Detta är någonting som kan vara till fördel för låntagare med betalningsanmärkningar.

En kreditbedömning görs i bägge fallen

Värt att understryka är att det fortfarande genomförs en noggrann kreditbedömning, även om Bisnodes kreditupplysning inte påverkar din kreditvärdighet på samma sätt som förfrågningar hos UC. Till exempel påverkar din betalningshistorik, inkomst och andra faktorer din kreditvärdighet på ett liknande sätt som hos andra kreditupplysningsföretag.

Fördelaktigt att anlita logistikkonsulter och optimera flödet

Vi lever i en tidsålder då leveranskedjorna ofta är globala och kundernas förväntningar på snabba leveranser är väldigt höga. Därför är det viktigt för företag att ha en effektiv logistikhantering som möjliggör för företaget att bli framgångsrikt i sin bransch. Många väljer därför att anlita logistikkonsulter som kan komma in och optimera det logistiska flödet. Genom att göra detta kan man bland annat effektivisera verksamheten, öka kundnöjdheten och i slutändan göra företaget mer lönsamt.

Men vilka är då de exakta fördelarna med att optimera flödet på detta sätt? Läs vidare så får du svaret!

3 fördelar med att anlita logistikkonsulter som kan optimera flödet

Logistikkonsulter är experter på att optimera det logistiska flödet. De har en stor kunskap och erfarenhet av att göra detta, vilket gör att de kan tillföra en hel del för ditt företag. Fördelarna med att anlita en sådan konsult inkluderar bland andra dessa aspekter:

 • Expertkunskap och stor erfarenhet. Ett av de främsta skälen att anlita en konsult inom något område är att denne sitter på expertkunskap och har en stor erfarenhet av sitt fokusområde. Detta är naturligtvis även fallet med de konsulter som sysslar med att optimera det logistiska flödet för olika typer av företag. De har ofta hjälpt kunder inom olika branscher att hantera diverse typer av leveranskedjor och logistiska verksamheter. Därmed har de en stor expertis och viktig erfarenhet som är väldigt värdefull för ditt företag.
 • Kostnadsbesparingarna. Genom att anlita en logistikkonsult kan man optimera logistiken och på så vis göra stora kostnadsbesparingar. Logistikkonsulter kan bland annat identifiera flaskhalsar i det logistiska flödet. Genom att ta itu med de problem som identifieras kan driftskostnaderna minskas och företaget gör helt enkelt en större vinst på den sista raden.
 • Ökad effektivitet. En annan viktig fördel som vi vill lyfta fram är den ökade effektiviteten. De konsulter som arbetar med att optimera logistiken har sofistikerade verktyg och metoder för att analysera den logistiska verksamheten på ett företag. De kan därmed strömlinjeforma olika processer och öka den logistiska effektiviteten. Detta leder ofta till att ordrar kan levereras fortare, minskade ledtider samt överlag en ökad effektivitet i verksamheten.

Detta behöver du veta innan du ansöker om en kontokredit

Kontokredit är en form av kredit som erbjuds av banker och finansinstitut och kan vara en användbar finansiell lösning för både privatpersoner och företag. Men vad innebär egentligen detta och vem kan dra nytta av att ansöka om en sådan? I den här texten går vi igenom grunderna i kontokrediter och ger vägledning om vilka situationer och personer de kan passa bäst.

Vad är en kontokredit?

En kontokredit är en form av flexibel kredit som kopplas till ett bankkonto där kreditgivaren godkänner en viss kreditgräns som kunden sedan kan utnyttja vid behov. Kunden betalar endast ränta på den del av krediten som faktiskt används och kan fritt betala tillbaka och åter låna inom den beviljade kreditgränsen. Krediten fungerar därför som en buffert eller reserv för att täcka oförutsedda utgifter eller likviditetsbrist.

Vem bör ansöka om en sådan kredit?

Kontokrediter kan vara lämpliga för en rad olika situationer och personer. Det kan till exempel passa:

 • Privatpersoner med oregelbundna inkomster. För personer som har oregelbundna inkomster, till exempel frilansare eller egenföretagare, kan en sådan här kredit vara ett användbart verktyg. Detta för att hantera perioder med lägre inkomst och täcka oförutsedda utgifter.
 • Företag med säsongsvariationer. Företag som upplever säsongsvariationer i intäkter och utgifter kan dra nytta av en kredit för att säkerställa likviditet under lågsäsong.
 • Personer som vill bygga upp en kreditvärdighet. Genom att ansöka om en kontokredit och använda den ansvarsfullt kan personer med begränsad kredithistorik bygga upp en positiv kreditvärdighet.

Dessa fördelar har dessa krediter

Dessa krediter erbjuder flera fördelar jämfört med andra finansiella lösningar. Dessa är bland annat:

 • Flexibilitet. Krediten ger kunderna möjlighet att låna pengar när det behövs. Detta utan att behöva ansöka om ett separat lån varje gång man är i behov av pengar.
 • Lägre kostnader. Kunden betalar endast ränta på den del av krediten som används. Detta kan resultera i lägre kostnader jämfört med ett traditionellt lån med fast belopp och löptid.
 • Snabb tillgång till pengar. Eftersom krediten är kopplad till ett bankkonto kan kunden både snabbt och enkelt få tillgång till pengarna när det behövs.

Så fungerar företagslån utan borgen

De flesta företagslån till småföretag tecknas med borgen. I korthet innebär det att firmatecknaren är ansvarig för lånet och därmed är lika betalningsansvarig som företaget. Men det finns även lån till småföretag där inte borgen krävs. Här förklaras borgen och vilka alternativ som finns.

Det finns information om jämförelser av företagslån på A5.

Vad är borgen?

När ett banklån tecknas kan en person, alternativt flera personer, gå i borgen för lånet. Detta gäller både lån till privatpersoner och företag. Den person som går i borgen åtar sig att vara juridiskt ansvarig för att lånet kommer att återbetalas. Banken har därmed rätten att rikta kravet på återbetalning antingen till företaget (som tecknat lånet) eller mot den person som gått i borgen.

Banken riktar primärt återbetalningskravet mot företaget men kan alltså, exempelvis vid oro för att återbetalning inte kommer att ske, rikta kravet mot personen. En person som går i borgen bör alltså vara införstådd med att hela skuldsumman kan riktas mot den personen.

Lån utan borgen

Att som företagare gå i borgen för företagslånet innebär alltså en personlig risk. Det finns däremot alternativ:

 • Lån med säkerhet
  Lån med säkerhet innebär att fastigheter, inventarier eller dyra föremål belånas. Detta på samma sätt som privatpersoner belånar bostäder vid bolån. Skulle företaget inte lyckas återbetala lånesumman har banken juridisk rätt att ta över denna säkerhet och sälja den för att på detta sätt återbetala lånet. Vid stora lånesummor krävs mycket ofta säkerhet.
 • Lån utan säkerhet & utan borgen
  Det finns även företagslån där varken säkerhet eller borgen krävs. Dessa kännetecknas av att vara på betydligt lägre belopp eftersom banken tar en större risk. Det kan även vara högre räntesats eller på annat sätt sämre villkor. För att avgöra hur stor summa som får lånas kan exempelvis balansräkning, kassaflöde och affärsidé analyseras. Detta tillsammans med en grundlig kreditupplysning.

Alternativ – lån från dig själv

En småföretagare som inte blir beviljad ett företagslån har fortfarande flera vägar till finansiering. Ett alternativ är att låna ut egna pengar. Är det ett aktiebolag kan utlåning ske mot marknadsmässig ränta även om de flesta som lånar ut eget kapital inte tar ut någon ränta. Drivs enskild firma kan inte något lån genomföras. Detta eftersom privatpersonen samt den enskilda firman är samma juridiska person. Vid frågor kring utlåning till det egna företaget finns en fördel att prata med en bokföringsbyrå eller revisor för lånet ska bli helt korrekt.

Frågor att ställa dig inför ett stambyte i Stockholm

Bor du i en äldre fastighet? Har du på sistone börjat märka av tecken som tyder på att det kan vara dags att byta ut rören? Som du säkert vet är ett stambyte i Stockholm ett stort och omfattande jobb. Därför kan du ha en hel del frågor som du ställer dig själv. Här försöker vi svara på några av de vanligaste frågorna!

Du får svar på:

 • Ungefär hur mycket arbetet kan tänkas kosta
 • Hur du vet när det är dags att byta stammarna
 • Varför du inte bör göra jobbet själv

Vad kostar ett stambyte i Stockholm mellan tummen och pekfingret?

Det finns flera olika variabler som är i spel när det kommer till ett byte av stammarna. Den sammanlagda kostnaden för ett stambyte i Stockholm varierar därmed kraftigt. Priset beror bland annat på hur många badrum, våningar och liknande som hemmet har. Även om antalet badrum är detsamma kan priset fortfarande skilja sig åt mellan två fastigheter.

Men som du vet är detta en stor investering med en ganska häftig prislapp. Priset ligger ofta någonstans på omkring 300 000 kr per bostad eller lägenhet. Så om arbetet ska utföras i ett flerfamiljshus multipliceras kostnaden för varje lägenhet som fastigheten hyser. Detta är ju dock inte fallet när stammarna byts ut i ett enfamiljshus.

Hur vet jag att det är dags att byta stammarna i min fastighet?

Det finns vissa tecken som du kan hålla utkik efter. Några exempel på sådana indikatorer är:

 • Det har passerat flera årtionden sedan stammarna senast byttes ut
 • Det luktar väldigt illa i fastigheten och du misstänker att odören kommer från rörsystemet
 • Fastigheten drabbas ofta av stopp i rören eller läckage

Kan jag göra jobbet på egen hand?

Det finns förvisso vissa arbeten som du själv kan göra i hemmet. Men ett byte av rörstammarna är dock inte ett sådant. Det spelar nämligen ingen roll hur bra du är på att fixa och dona därhemma. Detta arbete är så pass omfattande och viktigt att det måste utföras av proffs. Därför gör du bäst i att överlåta detta arbete till erfarna yrkesmän!

Jämför bredband utifrån leveranssätt

Priset, hastigheten, eventuella rabatter eller tillgänglighet till kundtjänst dygnet runt? Det finns flera faktorer att ta hänsyn till, vid val av bredband, men glöm inte att leveranssättet är det första att ta ställning till. Jämför bredband utifrån om internet ska nås via fiber, mobila nätet, ADSL osv.

Fiber – Snabbt och stabilt

Bredband via fiber innebär att internet nås via kabel som dras från den ”dosa” som internetleverantören har i huset. Beroende på var man bor i Sverige kan olika många leverantörer väljas på. I flerfamiljshus är det exempelvis vanligt med Comhem. Orsaken att inte flera olika leverantörer kan väljas är att dessa fysiskt måste vara anslutna till fastigheten för att kunna leverera internet.

En person som jämför bredband, som levereras via fiber, bör primärt se på hastigheten för uppladdning och nedladdning. Det är detta samt priset som skiljer de olika abonnemangen åt – samt eventuell bindningstid.

Mobilt bredband – Stor flexibilitet

Ett mobilt bredband använder 3G och 4G för att nå information. Med andra ord samma nät som används vid samtal och SMS. Det finns flera varianter på mobila bredband.

 • Använda telefonen
  Mobilen kan användas som ”hot spot” och på detta sätt dela ut internet till personer som är i närheten. Det blir därmed ett slags mobilt bredband. Däremot brukar dessa abonnemang ha lägre begränsning för hur stor mängd data som får användas per månad.
 • Mobilt bredband via ”puck”
  Det är vanligare att SIM-kortet placeras i en liten ”puck” som sedan skapar ett Wi-Fi som övriga enheter kan kopplas in på. De kan köpas som kontantkort eller abonnemang och passar utmärkt i hem där fiber inte kan kopplas in, på semestern eller i trädgården.

En person som jämför bredband, som är mobila, bör primärt titta på antal GB som ingår samt abonnemangsform/pris.

ADSL

ADSL innebär internet via det fasta telefonnätet. Det är allt färre operatörer som erbjuder detta alternativ men samtidigt är fibernätet inte utbyggt till den grad att ADSL helt kan uteslutas. Framförallt har Telia varit stor på ADSL – och är det fortfarande.

Jämför bredband – Mer att tänka på

 • Är mobilt bredband eller fiber bäst?
 • Väljs mobilt – Vilken surfmängd behövs per månad?
 • Väljs fiber – Hur lång är bindningstiden? Vilken hastighet krävs?
 • Bindningstid – Är det värt att binda upp abonnemanget under lång tid?

Jämför bredband utifrån flera faktorer! Inte bara priset!

Anlita en interim försäljningschef

Försäljningsavdelningen är ofta ett företags mittpunkt. De har kontakt med kunderna, skapar en bild av företaget utåt och arbetar direkt med affären. I många fall kan det uppstå situationer där företaget vill ta hjälp av en interim försäljningsdirektör för att effektivisera försäljningsavdelningen. Detta är en del av företaget som i många situationer helt enkelt inte har råd att stå still och vänta på rekrytering. Vid användning av en interimchef som försäljningsansvarig kommer många fördelar, och med en bra ledare kan säljteamet kan bli mer effektivt.

Att hyra en försäljningschef i en ny marknadssituation

Då säljteamet plötsligt finner sig i en ny marknadssituation kan behovet av nya kompetenser och ett tydligt ledarskap bli uppenbart. Kanske står företaget för en helt ny situation med ökade försäljningar, eller ökad konkurrens. I dessa situationer blir det viktigare än någonsin att utvärdera och kontrollera försäljningsprocessen och dess metoder. Det är heller inte ovanligt att man hyr en interim försäljningschef för att stötta den ordinarie försäljningschefen i nya ovana situationer. Här kan en erfaren chef hjälpa hela teamet att nå sina mål och arbeta fram bra rutiner och försäljningsstrategier.

Spetskompetens för att nå målen

Vid inhyrning av en interim försäljningschef kan dennes tidigare erfarenheter och kunskap hjälpa försäljningsteamet att nå sina mål. Den trygghet en erfaren försäljningschef kan inbringa hos teamet hjälper till att öka försäljningen med hjälp av tydligt uppsatta rutiner. Här kommer en interim försäljningschef spetskompetens väl till nytta och den unika rollen av konsultuppdraget gör fördelarna till många:

 • Fokus på tjänsten och uppgifterna
 • Omedelbar feedback genom interimbyrån
 • Tar inte del i intern företagspolitik

Genom att den interima försäljningschefen tydligt är tillfälligt anställd blir den aldrig en del av företagets interna problem och har ingen personlig agenda. Därmed kan interimchefen fokusera på sin uppgift och prestera till max.

Interim försäljningschef: en kvalificerad ledare

Med mångårig erfarenhet och tidigare uppdrag blir den interima försäljningschefen en tydlig och trovärdig ledare för försäljningsteamet. Företag har olika målbilder och olika behov, men eftersom det finns så många kompetenser därute kan interimchefen matchas ihop med rätt företag i rätt tid. På så vis kan företaget skapa en effektiv agenda och den tillfälliga försäljningschefen hjälper till att förverkliga målen.

Kortfakta om orderkoppling

Orderkoppling mellan WooCommerce och Unifaun innebär att fraktsedlar till GLS kan skapas helt automatiskt. Några begrepp att ha kontroll på är:

 • PHP 5.6
  Alla webbplatser har någon PHP-version. För att kunna genomföra orderkoppling mellan WooCommerce och Unifaun krävs PHP 5.6 eller senare. De som inte vet vilken version de har kan kontakta sitt webbhotell.

 • XML-posting
  XML-posting är den tekniska termen för orderkoppling. Den tjänst som tecknas hos Unifaun för att en API-nyckel ska ges. Det är den som möjliggör informationsflödet från WooCommerce till logistikplattformen.

 • Synkronisering av data
  Med orderkoppling aktiverad sker synkronisering av data via en så kallad envägsbrygga. Det betyder att information kan gå från WooCommerce till Unifaun men att information aldrig kan gå den andra vägen.

 • GLS Group
  GLS Group är ett, av väldigt många, logistikföretag som samarbetar med Unifaun. Genom orderkopplingen som beskrivs ovan kan alltså fraktsedlar automatiskt skapas. När de behöver användas skrivs de enkelt ut från Unifauns plattform.

 • Avisering
  Med avisering menas att kunderna, som beställt varor via E-handeln, får meddelande via sms alternativt mail när varorna är skickade med GLS och när de beräknas komma fram.

 • Unifaun
  Unifaun är en mycket stor logistikplattform som erbjuder enkla administrativa lösningar i kombination med en rad olika logistikföretag. För väldigt många företag är därmed Unifaun plattformen som används för att ha kontroll på allt gods.

 • Woo Pacsoft Unifaun
  Woo Pacsoft Unifaun är det plugin som installeras på Woocommerce för att orderkopplingen ska kunna ske. När det är installerat och aktiverat är nästa steg att köpa en API-nyckel. I Woo Pacsoft Unifaun anges inloggningsuppgifterna till Unifaun samt denna API-nyckel. Därefter fungerar orderkopplingen direkt.

 • Testversion
  För att användarna ska kunna känna sig trygg med inställningar och tjänster finns ett testläge i Unifaun. Därmed går det att prova olika inställningar och se vad som händer utan att några aviseringar eller ordrar skickas ut på riktigt.

Inte specifikt WooCommerce till GLS

Den koppling som beskrivs ovan kan utnyttjas av alla E-handlare som använder WooCommerce. Det fungerar inte med annat E-handelssystem. Däremot fungerar det precis lika bra med andra logistikpartners än GLS. Unifaun är så etablerade att många logistikföretag ser det som självklart att vara ansluten. Detta även eftersom det underlättar så mycket för kunden gällande administration kring logistik.

Tre fördelar med distansutbildning

Sugen på att börja studera? Att se över möjligheten till att läsa en distansutbildning kan då vara en bra idé – det finns nämligen många fördelar med det. Vad sägs om att styra över studietiden helt fritt och att dessutom kunna plugga i princip var som helst i världen? Att studera på distans har många fördelar – läs mer här!

Flexibelt med distansutbildning

En distansutbildning innebär att man pluggar mestadels hemifrån, vilket gör att man för det första inte behöver flytta till en annan stad. Bara det kan sätta käppar i hjulen för många som är sugna på att börja studera, antingen av familjeskäl eller att det helt enkelt kan vara svårt att få tag på boende. Att flytta till en ny stad är dessutom ett stort projekt.

Flexibiliteten med distansutbildningar gör att man faktiskt kan plugga vart som helst ifrån – till och med om man skulle få för sig att åka på en resa. Ofta behövs bara en dator och en internetuppkoppling för att få tillgång till utbildningen och den plattform där den finns. En del utbildningar kräver dock ett par sammankomster men det finns även dom som inte gör det.

Stort utbud av utbildningar

En annan fördel med distansutbildning är att utbudet av olika typer av utbildningar har blivit väldigt stort. Det tycks ha blivit populärt att själv kunna styra över sina studier hemifrån istället för att vara låst till klassrumsundervisning. Man kan skaffa sig en helt ny utbildning lika väl som att man kan fördjupa sig inom det område där man redan har kunskaper. Nedan följer några vanliga områden där det finns distansutbildningar:

 • Sjukvård
 • Hälsa
 • Ekonomi
 • Data och IT
 • Ledarskap

Tjäna pengar under tiden

Den som pluggar på distans har ofta större möjligheter att ha ett extrajobb vid sidan av studierna, eftersom man inte är bunden till några speciella tider. Kanske har man en chans att hoppa in och jobba några kvällar i veckan eller någon helg här och där – vilket ger ett bra extra klirr i kassan för den som är student.

Det finns till och med dom som studerar på distans och jobbar mer eller mindre heltid under tiden men för det krävs givetvis stor disciplin, samt att man får räkna med att det blir körigt och ganska stressigt i livet under den tid man studerar.

Stambyten eller relining?

När rören i en bostad börjar bli slitna riskerar man vattenskador, något som är mycket kostsamt och jobbigt. Om du som fastighetsägare drar dig för att göra ett fullständigt stambyte finns i dag andra tekniska alternativ. Relining innebär att rören får nytt liv genom att man lägger på ny yta på insidan. Ett mindre kostsamt och enklare alternativ för dig som vill skjuta stambytet på framtiden.

Relining eller så kallad infordring är en process som kan göras istället för ett regelrätt stambyte i vissa fall. Stambyten är omfattande historier, där väggar och golv måste brytas upp och det innebär både stora kostnader och stort besvär för de som bor i bostaden. Om fastighetsvärden inte har råd att genomföra stambyten när de behövs så kan relining vara ett alternativ. Relining innebär att de rör som redan finns i bostaden förstärks med ett nytt invändigt ytskikt, i de flesta fall sprutar man plats på insidan av stammarna. Rör som är slitna och nötta får på så sätt en ny och fräsch insida som varar i många år. Relining kan göras utan att rören behöver avlägsnas så det är en betydligt mindre omfattande procedur.

Relining kan ge ytterligare 10 till 20 år

Det pågår en diskussion inom branschen om huruvida relining kan ersätta stambyten. De flesta professionella inom branschen rekommenderar inte att relining ersätter stambyten men att det kan ge fler år innan stambyten måste genomföras. Relining är förhållandevis inte särskilt billigt, men det är mindre kostsamt än ett komplett stambyte och det är framförallt en mindre omfattande procedur som ger dig mer tid innan stammarna måste bytas helt. Kostnaden för relining uppskattas till ungefär hälften av vad stambyten generellt kostar. Det kan vara frestande att göra relining istället för ett stambyte men innan du bestämmer dig så ta dig en ordentlig funderare, skjuter du inte bara problemen på framtiden? Ibland kan det ju finnas goda skäl att göra det, men ibland är det bättre att ta tjuren vid hornen. Om du är osäker så kan det vara en god idé att kontakta en firma som gör både relining och stambyten och diskutera saken med dem. De kan hjälpa dig med en professionell bedömning av just din bostad.