Nyheter

Västkusten är en av de forsknings tätaste regioner i Europa. Här finns avancerad tillverkningsindustri och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentligt ägda verksamheter. Det skapar innovation och kompetens som stärker regionens konkurrenskraft. Här berättar vi lite mer om regionens arbete inom forskning och utveckling. Forskning och utveckling kallas i näringslivsvärlden FoU. Det är ett begrepp som har blivit otroligt viktigt inom näringslivet eftersom allas mål är att driva en verksamhet som går med hållbar vinst och tillväxt. På Västkusten har företagen och politikerna förstått det viktiga med FoU och satsar idag allt på det.

Varje år investerar företag på Västkusten runt 19 miljarder kronor i forskning och utveckling. Det innebär att regionen står för 22 procent av Sveriges samlade FoU-investeringar. Om man tittar på enskilda branscher ökar talen avsevärt. Till exempel inom motorfordon och transportmedelsindustrin, en ledande bransch på Västkusten, görs 61% av FoU-investeringar i Sverige av företag på Västkusten. Nyckelspelare är stora forskningsintensiva företag inom läkemedel och tillverkningsindustrin, som Volvo Group, Volvo Cars, AstraZeneca och Ericsson. Tack vare det nära samarbetet mellan näringsliv, akademi och det offentliga på Västkusten har regionen blivit ledande inom forskning och utveckling.

Forskning och utveckling skapar mervärde

Företagens investeringar inom forskning och utveckling ger spridningseffekter på hela regionens ekonomi, stärker konkurrenskraften internationellt samt bidrar till framväxten av nya kunskapsintensiva tjänsteföretag. Detta är bevisat av flera rapporter som har tagits fram av näringslivet, den senaste en rapport av forskare vid Lunds universitet.

Idag finns det cirka 40 000 personer med kvalificerad FoU-kompetens inom naturvetenskap och teknik i regionen, en ökning med 200 procent sedan 1990-talet och den snabbaste tillväxten i Sverige. Satsningen på forskning och utveckling är med andra ord något nytt men som har visat snabba och bra resultat. Rörligheten i arbetskraften på Västkusten är stor vilket gör att kunskaper sprids mellan företag, branscher och från stora företag till mindre. Ett exempel på det är att 7000 högutbildade teknikarbetare årligen byter arbetsgivare på Västkusten. Detta i sin tur ökar produktiviteten för alla. Alla aktörer samarbetar i regionen, vilket har fantastiska konsekvenser för regionen och alla verksamheter. Västkusten står även för en förhållandevis hög andel av Sveriges patentansökningar, sett till uppfinnare med arbetsplats i regionen. Uppfinnare med arbetsplats på Västkusten står till exempel för hälften av alla svenska patentansökningar inom transportmedel. I regionen finns med andra ord mycket ambition och innovation.