En internationell hamnstad

Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma nu som då, men flödet av gods fortsätter vara ständigt viktiga för regionens företag så att de kan utvecklas och växa. Var femte anställd arbetar i ett utlandsägt företag i Göteborgsregionen. I den här texten berättar vi mer om Göteborgs internationella verksamhet idag! Är du själv ute efter kontor i Göteborg kan vi hänvisa till denna webbplats.

Många utlandsägda företag i regionen

Sedan 1990 har antalet utländska företag ökat stadigt i Göteborgsregionen. 2015 fanns cirka 2 300 utlandsägda företag i staden och regionen runt omkring. Företagen tar med sig innovation, utveckling och arbetsplatser till Göteborg och gör regionen till en stark ekonomisk region. Till exempel finns det cirka 3000 arbetsställen i regionen tack vare utländska företag! Arbete betyder att fler hushåll har en stabil ekonomi och därmed spenderar de mer pengar. Dessa pengar går direkt till företagen som kan fortsätta utveckla regionen och tillföra tillväxt. De flesta utlandsägda företagen i regionen kommer från Norge, följt av Tyskland, USA och Danmark.

Export och import

Regionen är stark både i export och import. Tack vare den stora hamnen kan flera varor importeras enkelt till Göteborg som senare fördelas vidare till resten av landet. En stor del av varuimporten består av fordon och transportmedel, en bransch som också utgör den största varuexporten. Även maskiner av alla slag, elektronik, IT och optik står för en stor andel av varuutbytet med resten av världen. Det fantastiska med Göteborg export och importhandel är att exportens värde ökar mer än importens. Med andra ord säljer regionen mer än den köper. Tillväxten är alltså säkrad.