Stambyte – hur ofta ska det göras?

En vanlig fråga på ämnet stambyte är hur ofta sådana behöver göras. Det finns förstås stora variationer och det exakta svaret beror på en rad olika faktorer. En allmän rekommendation är dock att det ska göras ungefär en gång var 30:e till 60:e år. I vissa fastigheter kan nämligen stammarna hålla i närmare 60 år, men oftast bör bytet ske närmare var 30:e år. Detta gäller särskilt om fastigheten där stammarna ska bytas är lite äldre.

De bägge extremerna när det kommer till hur ofta ett stambyte bör göras är alltså efter 30 respektive 60 år. I många fall hamnar dock intervallet någonstans däremellan, till exempel var 40:e till 50:e år. Med det sagt kan det även inträffa skador på rören som gör att stammarna behöver bytas även oftare än var 30:e år. Allt beror på skicket på stammarna och hur väl de lyckas stå emot tidens tand.

Oavsett vilket är det inte att rekommendera att du väntar längre än 60 år med ditt stambyte. Det är nämligen endast i sällsynta fall som stammarna är intakta under en så pass lång tid.

Intervallet för ett stambyte och hur ofta det bör göras varierar

När man diskuterar ett förmodat stundande stambyte och hur ofta det rekommenderas att göras kan du tänka så här:

  • Om din fastighet är från 1950- till 1960-talet är det hög tid att byta stammarna. Fastigheten är mellan 60 och 70 år gammal så om ett stambyte inte har gjorts börjar läget bli akut.
  • Är fastigheten istället byggd under 1970- till 1980-talet är den ungefär 40 till 50 år gammal. Då är läget inte fullt lika akut men det är ändå hög tid att göra en översyn av stammarna. Det börjar också bli dags att planera för ett kommande byte av dessa.
  • Fastigheter från 1980- till 1990-talet är ungefär 30 till 40 år och därmed relativt fräscha sett till stammarna. Men även här kan det vara läge att göra en besiktning för att kontrollera skicket på dessa.

Men förhoppningsvis har ovanstående uppskattningar gett dig en bra bild av vad du har att förvänta dig!