Så kan du bli mer uppskattad som arbetsterapeut

En arbetsterapeut har till uppgift att träna en person ska kunna rehabiliteras och komma tillbaka till sitt arbete efter en skada eller sjukdom. Det är också viktigt att patienten ska få ett så fungerande liv som möjligt. Till exempel ska personen ifråga kunna gå på toaletten och duscha etc. Utöver att träna patienten kan arbetsterapeuten även vara behjälplig när det kommer till hjälpmedel som kan underlätta rehabiliteringen. Det handlar om i form av utprovning, justering och förskrivning av både fysiska och kognitiva hjälpmedel. Förutom att arbeta med individer kan också arbetet ske på grupp- och samhällsnivå.

Detta känner du förstås redan till om du arbetar som arbetsterapeut idag. Men vad du kanske inte vet är att du kan bli mer uppskattad i din yrkesroll genom att välja rätt arbetsgivare.

Fördelar med att arbeta som arbetsterapeut via ett bemanningsföretag

När du tar anställning hos ett bemanningsföretag kan du som är arbetsterapeut ofta få lite bättre villkor än arbetsterapeuter som är anställda inom till exempel de olika regionerna. Att trivas på och med sitt arbete är viktigt. Exakt vilka villkor och faktorer som påverkar din arbetsmiljö är upp till dig. Men oavsett vad så kommer bemanningsföretaget sannolikt anstränga sig för att hålla dig på gott humör för att på så sätt kunna behålla dig en längre tid.

Till exempel kan du räkna med att kunna gynnas på följande vis:

  1. mer frihet och ökad flexibilitet
  2. rätt kompensation för det arbete som du utför
  3. ett smidigt samarbete med bemanningsföretaget
  4. arbetsuppgifter som är utvecklande

Framför allt kan du räkna med att bli omhändertagen av bemanningsföretaget. Dessa bolag är nämligen arbetsgivare som vanligtvis värnar sina anställda och värdesätter dig som är arbetsterapeut. Ditt arbete som du utför är värdefullt och därför är det också en självklarhet att du får den ersättning och de villkor som du förtjänar.

Något som många uppskattar är flexibiliteten när det kommer till ersättning. Du kan ofta själv välja huruvida du vill vara anställd av bemanningsföretaget eller om du hellre fakturerar genom ditt egna bolag. Så du behöver absolut inte känna att anställningsformen ska komma emellan!