Gåvokort är den perfekta gåvan

Att belöna dina anställda är ett enkelt sätt att hålla dem nöjda. Nöjda medarbetare jobbar inte bara bättre utan tenderar dessutom att stanna kvar i organisationen under en längre tid. Vi människor älskar nämligen att uppskattas för det arbete som vi gör. Vi blir mer motiverade, produktiva och lojalt inställda gentemot företaget ifråga. Därför är gåvokort på många sätt den perfekta gåvan till dina anställda!

Faktum är att akademiska studier som har gjorts på området bekräftar detta påstående. Studierna visar nämligen att gåvokort och andra belöningar av detta slag är minst lika effektiva som kontanta belöningar, om inte mer. Presentkort och liknande belöningar har bland annat visa sig ge liknande ökningar vad gäller produktivitet och nöjdhet bland personalstyrkan.

Fortsätt att läsa så ska vi belysa fördelarna med att ge de anställda gåvokort!

Fördelarna med att ge anställda gåvokort

Det finns många fördelar med att ge företagets medarbetare presentkort för att uppmärksamma deras arbetsinsatser:

  • Möjligheten att välja. Du kanske delar ut gåvokort till alla anställda som en slags julgåva? Eller så kanske du delar ut dem för att belöna någon som har utmärkt sig på sistone? Oavsett vilket är detta den perfekta gåvan då den ger mottagaren möjligheten att välja sin belöning. Dessa presentkort kan nämligen ofta lösas in och ge mottagaren av kortet stor valfrihet bland produkter inom en kategori.
  • Kostnadseffektivt och flexibelt. Ett gåvokort är enkelt men ack så effektivt. Det är också ett såväl flexibelt som kostnadseffektivt sätt att belöna eller uppmärksamma medarbetare. Detta gör dessa kort till riktigt bra gåvor som är svåra att överträffa. Framför allt slipper du som chef fatta beslut kring exakt vilka produkter de olika medarbetarna ska erhålla. Köp istället presentkort som dina anställda själva får lösa in och låt dem välja sina gåvor bland ett förutbestämd utbud!
  • Mer accepterat än kontanta belöningar. Vissa företag använder kontanter som ett sätt att hålla motivationen bland de anställda uppe. Detta är dock en farlig väg att vandra – kontanter är också mindre accepterade som belöning än vad presentkort är. Dessutom riskerar de att skapa en känsla av missnöje och rentav osämja sinsemellan bland medarbetarna i teamet. Så välj bort kontanterna och satsa istället på en mer socialt accepterad gåva!