Mediaträning – Hur och Varför?

Vad är mediaträning och vilka gynnas av att genomföra denna träning? Vilka moment kan en sådan träning innebära?

Vad? – Vad är mediaträning?

Mediaträning innebär att en person lär sig strategier kring hur bemötande kan ske mot media. Det passar därmed för personer som ofta, i sin tjänst, möter media. Många tänker på främst på politiker men det kan lika gärna vara experter inom vissa områden eller lokala tjänstemän. Målet med dessa utbildningar är att personen ska känna sig trygg i bemötande med media och kunna förmedla det budskap som önskas.

Hur? Hur sker träningen?

Som med alla utbildningar kan mediaträning ske i olika stor omfattning. Exempelvis:

  • Föreläsning
    Att gå på en föreläsning kan vara lärorikt och framförallt som en ”ögonöppnare”. Föreläsningen kan exempelvis kompletteras med videoklipp på kända person som mött media på bra, eller sämre, sätt. Detta gör det mycket tydligt hur viktigt det är med förberedelse och tydligt mål med mötet. Däremot är det inte säkert att kunskapen verkligen går att ta till sig. Det krävs ofta praktisk tillämpning av kunskap för att den ska bli en självklar del i arbetslivet.
  • Träna – teori och praktik
    De som vill få en fördjupad kunskap inom detta område kan välja kurser på ett en dag eller ett par dagar. I detta fall har kursledarna längre tid på sig att ge fördjupad kunskap inom området samtidigt som deltagarna kan genomföra praktiska övningar. Genom att dessa kan filmas kan sedan dessa tillfällen spelas upp så att all kan se och ge feedback.

Varför? – Varför behövs det?

De som blivit intervjuad av media någon gång vet att det kan upplevas som en spänd situation. Detta oavsett om reportern bara vill göra en lättsam intervju eller om det handlar om grävande journalistik och kritik mot något i samhället.

Mediaträning innebär att personen får förståelse för hur journalistik kan utföras och rollerna i en intervjusituation. Grunden är att kunna vara trygg och säker i intervjun och även vara förberedd på vilken budskap som önskas förmedlas. Det handlar inte alltid om att ha svar på alla frågor – utan hur detta förmedlas via media. Genom att träna upp förmågan att vara konkret kring viss information och vara tydlig kan även ”rätt budskap” förmedlas. Detta oavsett mediaformat.