Så väljer du rätt sandlådesand

En egen sandlåda ger ditt barn utmärkta möjligheter att på ett säkert sätt leka samt utveckla sin finmotorik och kreativitet. För att den ska vara användbar behöver du dock fylla den med sandlådesand. Detta är helt nödvändigt för att barnet ska kunna använda sandlådan. Men kan man använda vilken sand som helst och vad bör man tänka på, undrar du säkert?

Allra helst bör du använda en särskild sorts sand för att garantera ditt barns säkerhet. En bra sandlådesand är fri från potentiellt farliga ämnen såsom kiseldamm. Därför bör du inte fylla sandlådan med vilken sorts sand som helst. Till exempel är de sorters sand som ofta används inom byggindustrin generellt sett mindre rena och processade. Det innebär även att den är grövre och därmed kan vara skadliga för barn att leka i.

Tänk på detta när du väljer sandlådesand

Innan du börjar fylla sandlådan med sand är det viktigt att du väljer sand av rätt sort. Genom att förstå skillnaden mellan olika sorter har du större möjligheter att välja en säker och bra produkter.

Dessa är några av de saker som du bör ha i åtanke när du ska köpa sandlådesand:

Sandlådesand – Sort och textur

Det finns flera olika sandkvaliteter att välja mellan hos återförsäljare. Några exempel på dessa är natursand, processad sand och kinetisk sand.

  • Natursand har skapats av naturen och är ofta grövre men samtidigt enklare att borsta av sig.
  • Processad sand har processats av maskiner och används bland annat vid vägbyggen och andra byggprojekt. Den gör sig även utmärkt som sandlådesand.
  • Kinetisk sand har processats för att bland annat avlägsna föroreningar. Denna sorts sand lämpar sig bättre än de övriga för inomhuslek.

Sandlådesand – Färg

Färgen på sanden är en faktor som föräldrar ofta glömmer att ta hänsyn till. Detta då man ofta föreställer sig att sand har en typisk beigeaktig ton. I vissa fall kan dock sandlådesand ha andra färger såsom röd, gul, blå, grön m.fl. I de allra flesta fall är den dock just beige till färgen.

Tänk också på att byta ut sanden med ungefär ett eller två års mellanrum beroende på hur ofta sandlådan används!