En effektiv brottsförebyggande åtgärd

En effektiv brottsförebyggande åtgärd

Kameraövervakning har till syfte att få ner brottsstatistiken och öka säkerheten. Det kan röra sig om en bostad, ett bankkontor, ett hotell eller olika typer av affärer och butiker. Även på torg och andra platser inne i städernas stadskärnor finns idag ofta kameraövervakning. En studie som nyligen gjordes visade att kameraövervakning faktiskt har en positiv effekt på brottsligheten även om fler studier behöver göras för att säkra tesen. Ofta är kameraövervakning väldigt effektiv på parkeringsplatser men inte lika effektiv i olika bostadsområden. I vilket fall som helst bör kameraövervakning kombineras med andra brottsförebyggande åtgärder.

Vilken kamera fungerar bäst?

Digitala filmkameror är mycket populära. De har många fördelar, till exempel kan du sätta på och stänga av dem på distans. Det är mycket praktiskt om man reser iväg någonstans och glömmer sätta på larmet. Det finns kameror som har mörkerseende och kan filma i mörker, det är nästan ett måste om behöver ha kameraövervakning utomhus. De flesta försök till inbrott sker nämligen på kvällen eller på natten och har man då en kamera som endast kan filma på dagtid går man miste om mycket viktigt bildmaterial. Det finns också synliga kameror som ska verka avskräckande och dolda.

Berätta alltid att du kameraövervakar

Man ska alltid berätta och kommunicera att man har kameraövervakning. Det finns speciella dekaler man kan sätta upp och skyltar där det tydligt står att ett visst ställe är övervakat. Eftersom dessa dekaler endast säljs till de som har köpt ett helt övervakningssystem är de trovärdiga och har en klart avskräckande effekt på försök till inbrott och annan kriminalitet. Kameror som sätts upp på allmän plats måste ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Detta gäller inte för företag eller trappor i flerfamiljshus.

Kameraövervakning på skolor

En majoritet av landets gymnasielever är positiva till kameraövervakning på skolgården. Även föräldrarna tycker om idéen med kameraövervakning. Det kan dock vara svårt för skolor att få tillstånd till kameraövervakning, både Länsstyrelsen och Kammarrätten brukar neka skolor att sätta upp kameror, trots att det handlar om elevernas säkerhet. Svenska Stöldskyddsföreningen jobbar nu för att en lagändring ska komma till som gör det enklare för gymnasium och skolor att sätta upp kameror och larm. Syftet med kameraövervakning på skolor är att komma till bukt med inbrott, stölder och skadegörelse. Samtidigt får man inte glömma bort att kameraövervakning kan upplevas som ett intrång på den personliga integriteten, både av skolans personal och skolans elever.